REGULAMIN KOMPLEKSU WELLNESS & SPA HOTELU AQUARIUS W ODOLIONIE 87-700 UL. SZOSA CIECHOCIŃSKA 7

 1. Kompleks obejmuje basen wewnętrzny, strefę saun, łaźni, jacuzzi, siłownię, solarium, bawialnie, pomieszczenie do masażu, komorę hiperbaryczną.
 2. Przed skorzystaniem z usług kompleksu wellness & spa, każda osoba jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania regulaminów i wytycznych uzupełniających do poszczególnych atrakcji umieszczonych w kompleksie, stosowania się do widniejących oznaczeń i wskazań oraz bezwzględnego podporządkowania się do nakazów ratownika lub innej uprawnionej osoby.
 3. Osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, osoby w nieodpowiednim stroju, nie będą wpuszczone na teren kompleksu.
 4. Brak zgody na postanowienia regulaminu lub rażące złamanie jego zasad podczas pobytu, zobowiązuje osobę do natychmiastowego opuszczenia kompleksu wellness & spa bez prawa do zwrotu niewykorzystanego biletu wstępu.
 5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem) osoby te używają atrakcji na własną odpowiedzialność.
 6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie kompleksu wellness & spa pod nadzorem osób pełnoletnich i na ich odpowiedzialność.
 7. Z kompleksu basenowego mogą korzystać dzieci od 3 lat pod nadzorem osób pełnoletnich i na ich odpowiedzialność.
 8. Operator wellness & spa może czasowo ograniczyć wstęp do kompleksu, ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających lub innej ważnej przyczyny.
 9. Ze strefy basenowej nie mogą korzystać osoby posiadające otwarte rany, choroby skóry i inne choroby zagrażające otoczeniu.
 10. Czas pobytu na terenie basenu liczy się od chwili przejścia za bramkę wejściową do momentu odczytu ,,chipa” przy wyjściu (dodawany jest czas na przebranie się, czas jest uwzględniony od natężenia w strefie basenowej w danym dniu, o dodatkowym czasie informuje pracownik recepcji – standardowy
  dodatkowy czas to 10 min).
 11. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (klapki, japonki itp.), w którym należy poruszać się w szatni i po całej strefie basenowej, w przypadku korzystania z siłowni obowiązuje zmienne obuwie sportowe które należy zmienić również przed wejściem do szatni.
 12. W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, nieposiadający metalowych lub plastikowych elementów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia innych uczestników lub uszkadzać elementy wyposażenia.
 13. Przed wejściem do strefy basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 14. Przed wyjściem z szatni do strefy wellness & spa należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie wellness & spa właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Rzeczy znalezione na terenie obiektu przechowywane są do 7 dni i wydawane przez obsługa na recepcji, po uprzedniej identyfikacji.
 17. Wszystkie osoby znajdujące się w strefie wellness & spa zobowiązane są do zachowania porządku, czystości i ciszy.
 18. Osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:

   – wchodzić do basenu w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
   – skakać do wody,
   – biegać, popychać osoby do wody, krzyczeć, oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
   – wnosić i spożywać jedzenie czy napoje nie zakupione na terenie Hotelu Aquarius,
   – wykorzystywać dostępny na terenie wellness & spa sprzęt w sposób inny niż on jest przeznaczony,
   – używać mydła, i środków chemicznych w strefie basenowej i jacuzzi oraz peelingów i balsamów w strefie saun,
   – palić tytoniu, w tym papierosów elektronicznych.

 19. Niszczenie lub uszkadzanie wyposażenia i urządzeń na terenie wellness & spa wiąże się z pełną finansową odpowiedzialnością osób które dokonały zniszczenia.
 20. Za trwałe zniszczenia ręczników lub zgubienie opaski do szafki pobierana jest opłata.
 21. Nie gwarantuje się pełnej dostępności do atrakcji i wyposażenia, ze względu na ograniczoną ich pojemność, awarie, sezonowość lub rezerwacje, co nie stanowi podstawy do żądania zwrotu pieniędzy lub rabatów.
 22. Niezależnie od godziny wejścia, korzystający zobowiązani są opuścić strefę wellness & spa, co najmniej 20 minut przed godziną zamknięcia kompleksu w danym dniu i udać się do szatni.
 23. Jeżeli korzystający nie zwróci przekazanych mu przedmiotów należących do Hotelu Aquarius (np. szlafrok, ręcznik, opaska), będzie pobierana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem opłat, dostępnym w recepcji.
 24. Wózki dziecięce lub podobne przedmioty nie mogą być wprowadzone na strefę basenową.
 25. Dzieci które nie powstrzymują moczu, są zobowiązane do noszenia specjalnych pieluch do pływania.
 26. Wszelkie zauważone uszkodzenia, dolegliwości, zagrożenia, awarie, kolizje lub wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane ratownikowi lub innemu pracownikowi obiektu.
 27. Za zanieczyszczenia wody w basenie lub jacuzzi, osoba która odpowiada/spowodowała zdarzenie, zobowiązana jest dokonać opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji.
 28. Strefa wellness & spa objęta jest monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych osobowych jest Hotel Aquarius w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 7.

REGULAMIN STREFY SAUN

 1. Strefa Saun jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Odpowiedzialność za ocenę stanu własnego zdrowia przed wejściem do Strefy Saun, jest wyłącznie po stronie osób korzystających. Główne przeciwdziałania umieszczone są w zapisach poniżej.
 3. Przed skorzystaniem z saun i łaźni w Strefie Saun, każda osoba powinna wziąć prysznic z użyciem dostępnych środków myjących.
 4. Obowiązuje beztekstylne korzystanie z saun i łaźni parowej w Strefie Saun.
 5. Z sauny nie zaleca się korzystać wcześniej niż min. godzinę po obfitym posiłku, po dużym wysiłku fizycznym lub psychicznym.
 6. Zaleca się wejście do sauny dopiero po całkowitym wyschnięciu, bez biżuterii, telefonów, okularów, szkieł kontaktowych i innych przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu lub dokonać oparzeń.
 7. Szlafroki powinny zostać pozostawione przed wejściem do saun.
 8. Zabronione jest wnoszenie i używanie w saunach prywatnych esencji, olejków, peelingów, roztworów, naparów i innych substancji.
 9. W Strefie Saun zabrania się wykonywać jakichkolwiek zabiegów kosmetycznych.
 10. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie, a w sytuacjach krytycznych użyć przycisku alarmu znajdującego się na ścianie.
 11. W Strefie Saun zabrania się głośnego i nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 12. Regulamin Strefy Saun jest regulaminem uzupełniającym do ogólnego Regulaminu Kompleksu wellness & spa z którym obowiązuje łącznie.

SAUNA SUCHA

 1. W saunie może przebywać jednocześnie do 10 osób.
 2. Z sauny nie mogą korzystać osoby ze stanami chorobowymi tj. ostre przewlekłe choroby zakaźne, czynna postać gruźlicy płuc i innych narządów, choroby sercowe, ostre choroby z gorączką, choroby nowotworowe, choroby nerek, wątroby i niedokrwistości, zakrzepowe zapalenie żył, zaburzenia wydzielania wewnętrznego np. nadczynność tarczycy, padaczka i stany psychotyczne, jaskra. Z sauny nie powinny korzystać kobiety w ciąży jak również osoby pod wpływem środków odurzających czy alkoholu.
 3. Należy korzystać z wszelkich siedzisk siadając na suchych, rozłożonych ręcznikach. Żadna część ciała nie powinna stykać się z siedziskami.
 4. Zaleca się korzystanie z sauny nie dłużej niż 15 minut na każdą sesję i nie częściej niż 3 sesje w odstępach min. półgodzinnymi.
 5. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieścić się z ławy niższej na wyższą w zależności od tolerancji organizmu.
 6. Niedozwolone jest korzystanie z sauny przez osoby w okularach i szkłach kontaktowych.
 7. Nie należy pozostawiać ręczników, szlafroków w bezpośrednim sąsiedztwie pieca w saunie.
 8. Zabrania się polewania kamieniami pieca, jakimkolwiek innym środkiem niż przygotowana tam woda.
 9. Nie należy dotykać elementów pieca, mogą być one bardzo gorące.
 10. Po każdej sesji w saunie suchej, zaleca się schłodzić ciało i odpocząć. Nie zaleca się wejścia do jacuzzi bezpośrednio po opuszczeniu sauny.

ŁAŹNIA PAROWA

 1. W łaźni parowej może przebywać jednocześnie do 10 osób.
 2. Z sauny nie mogą korzystać osoby ze stanami chorobowymi tj. infekcje, choroby zakaźne, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory, choroby nerek, choroby wątroby, choroby płuc, ostre stany reumatyczne, astma.
 3. Maksymalny czas jednorazowego korzystania z łaźni nie powinien być dłuższy niż 20 min. Przy czym zaleca się dwa dłuższe lub trzy krótsze seanse (np. trwające po 8 minut), między którymi należy schłodzić ciało prysznicem i uzupełnić płyny.
 4. Do łaźni parowej wchodzimy bez ręcznika, w stroju kąpielowym i klapkach. Łaźnia wyposażona jest w kran którym należy spłukać wodą siedziska przed i po skorzystaniu.
 5. Po każdej sesji w Łaźni Parowej zaleca się schłodzić ciało i odpocząć.Nie zaleca się wejścia do jacuzzi lub basenu bezpośrednio po opuszczeniu sauny.

SAUNA INFRARED

 1. Z sauny na podczerwień nie mogą korzystać osoby z chorobami oczu.
 2. Z sauny na podczerwień bezwzględnie nie mogą korzystać dzieci, a także osoby starsze, osłabione, chore, a także kobiety w ciąży.
 3. Jeżeli cierpimy na choroby, na których przebieg wpływają wahania temperatur, to przed skorzystaniem z sauny na podczerwień koniecznie zapytajmy lekarza, czy przebywanie w saunie infrared nam nie zaszkodzi.
 4. W pomieszczeniu sauny mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
 5. Należy korzystać z wszelkich siedzisk siadając na suchych, rozłożonych ręcznikach. Żadna część ciała nie powinna stykać się z siedziskami.
 6. Optymalny czas seansu wynosi 15-20 minut.
 7. Po wyjściu z sauny owiń się ręcznikiem lub załóż płaszcz kąpielowy, następnie skorzystaj z prysznica lub kąpieli w letniej wodzie – nie należy używać mydła.
 8. Po schłodzeniu odpocznij i uzupełnij poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

 1. Jacuzzi jest integralną częścią kompleksu basenowego i obowiązuje w niej ogólny regulamin placówki, jak również niniejszy.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z wanny jacuzzi korzystający zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania.
 3. Wanna dostępna jest dla wszystkich użytkowników którzy wykupili wstęp.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 5. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 6. Z jacuzzi korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 7. Za skutki zdrowotne korzystania z jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 8. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 9. Przeciwwskazania korzystania z jacuzzi:
  – dysfunkcje układu krążenia ,dysfunkcje układu oddechowego, dysfunkcje neurologiczne i gastryczne,
  – ciąża (wyłącznie po konsultacji lekarskiej), choroby zakaźne, zewnętrznie widoczne schorzenia
  – dermatologiczne, opatrunki, nadciśnienie, cukrzyca, alergia, uczulenie na chlor, stany zapalne dróg moczowych, grzybica, epilepsja, żylaki, choroby przewlekłe, choroby narządów płciowych.
 10. Zabrania się:
  – korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  – korzystać z jacuzzi w więcej niż 8 osób.
  – wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
  – korzystać z jacuzzi i jednocześnie spożywać artykuły spożywcze
  – zanurzania głowy i twarzy
  – nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 11. Instrukcja korzystania z jacuzzi
  – wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności od strony uchwytów.
  – pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
  – w wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 8 osób.
  – zaleca się pobyt w wannie max. 20 min.
  – kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
  – wszelkie nieprawidłowości i dolegliwości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi

UWAGA! DŁUŻSZE PRZEBYWANIE W JACUZZI ORAZ ŁĄCZENIE Z POBYTEM
W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU SYMPTOMY TO:
DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA

 1. Z brodzika korzystać mogą dzieci od 3 lat pod opieką dorosłych opiekunów.
 2. Zakazuje się pozostawiać nieletnich bez stałej opieki i kontaktu wzrokowego.
 3. Przed wejściem do brodzika należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 4. Zabrania się wskakiwać do brodzika.
 5. Należy zachować ostrożność podczas poruszania się w obrębie brodzika gdyż grozi to wpadnięciem do basenu głównego.
 6. Nie należy popychać osób stojących na obrzeżu brodzika.
 7. Wszelkie nieprawidłowości lub zagrożenia należy niezwłocznie poinformować obsługę kompleksu wodnego.
 8. Istnieje ryzyko
  – zachłyśnięcia wody (głównie dotyczy dzieci).
  – upadku na śliskiej powierzchni w brodziku oraz jego otoczeniu.
  – wpadnięcia do basenu głównego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 2. Osoby korzystające z siłowni oświadczają , że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem .
 4. W pomieszczeniu siłowni przebywać mogą tylko osoby ćwiczące, które ukończyły 18 rok życia.
 5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni pod opieką rodzica lub opiekuna, lub za pisemną zgodą opiekuna.
 6. Ćwiczyć należy w odpowiednim stroju sportowym oraz obuwiu.
 7. Obowiązkowo używamy ręcznika do ćwiczeń na sprzęcie.
 8. Sprzęt należy zdezynfekować po każdym użyciu środkiem dostępnym w siłowni.
 9. Gość korzystający z siłowni jest zobowiązany rzeczy wartościowe oddać do depozytu hotelowego.
 10. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego rzeczy o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 11. Ćwiczący są zobowiązani wykonywać ćwiczenia bezpiecznie. Tzn. Ćwiczyć z takim obciążeniem nad którym są w stanie zapanować.
 12. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 13. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny.
 14. Przed ćwiczeniami należy sprawdzać stan urządzenia- wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać w recepcji.
 15. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 16. Wszystkie urządzenia siłowni mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Kiedy potrzeba poproś o asekurację przy ćwiczeniach.
 18. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.
 19. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane. Zwrot środków za
  niewykorzystane usługi odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
 20. Hotel Aquarius nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 21. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni, zgodnie z przepisami prawa.
 22. Obsługa Hotelu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia liczby osób na siłowni, co nie będzie dotyczyć osób korzystających z siłowni przed ograniczeniem. O ograniczeniu użytkownicy zostaną poinformowani przed skorzystaniem z siłowni.
 23. Regulamin korzystania z siłowni jest regulaminem uzupełniającym do ogólnego Regulaminu Kompleksu wellness & spa z którym obowiązuje łącznie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SOLARIUM

 1. Każdy Klient korzystający z solarium zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z solarium dozwolone jest jedynie w godzinach otwarcia kompleksu wellness & spa.
 3. Z solarium może korzystać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z solarium ma obowiązek zgłosić się do pracownika recepcji w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z solarium.
 5. Podstawą do korzystania z solarium jest uiszczenie opłaty za wejście.
 6. Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własną odpowiedzialność i zobowiązanie są do przestrzegania zaleceń pracowników oraz zasad korzystania z solarium.
 7. Zasady korzystania z solarium:
  – przed opalaniem należy zmyć makijaż, perfumy, balsamy oraz zdjąć biżuterię,
  – do opalania należy stosować wyłącznie kosmetyki przeznaczone do solarium,
  – nie można opalać się w szkłach kontaktowych,
  – podczas opalania należy założyć okulary ochronne,
  – w przypadku pogorszenia samopoczucia należy przerwać opalanie oraz niezwłocznie powiadomić o tym pracownika recepcji,
  – w sytuacji gdy wystąpi pieczenie lub nadmierne zaczerwienienie skóry, należy przerwać opalanie i skonsultować się z lekarzem,
  – nie należy opalać się tego samego dnia na słońcu oraz w solarium. W solarium należy opalać się tylko raz dziennie, między pierwszą, a drugą sesją należy zrobić 48 godzinną przerwę.
  – po około 10 sesjach w solarium zaleca się zrobić dłuższą przerwę.
 8. Przeciwwskazania – w solarium nie powinny opalać się:
  – kobiety w ciąży,
  – osoby z chorobami skóry, licznymi przebarwieniami,
  – osoby zażywające antybiotyki, leki hormonalne, nasercowe, sulfonamidy, przeciwbólowe – niektóre lekarstwa są fotouczulające,
  – osoby ze sztuczną zastawką serca, mające wysokie ciśnienie, chore na epilepsję, osoby poprzebytych niedawno zabiegach operacyjnych, zabiegach kosmetycznych, laserowych, makijażu permanentnego.
 9. Zabrania się wykorzystywania solarium w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 10. Pracownicy obiektu mogą kontrolować pomieszczenia solarium, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z niego.
 11. Regulamin korzystania z solarium jest regulaminem uzupełniającym do ogólnego Regulaminu Kompleksu wellness & spa z którym obowiązuje łącznie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMORY HIPERBARYCZNEJ

 1. §. 1 [Definicje]
  Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  „Pacjent” – osoba korzystająca z terapii tlenowej w komorze hiperbarycznej,
  „Opiekun prawny pacjenta” – osoba sprawująca opiekę prawną i faktyczną nad pacjentem,
  „Personel” – wykwalifikowane osoby obsługujące komorę hiperbaryczną,
  „Komora” – urządzenie służące do przeprowadzania terapii tlenowych,
  „Sesja” – jednorazowa wizyta w komorze hiperbarycznej,
  „Cykl” – większa liczba sesji w komorze hiperbarycznej,
  „Regulamin” – niniejszy akt regulujący kwestie związane z korzystaniem z komory hiperbarycznej,
  „Oświadczenie” – dokument podpisywany przez pacjentów albo opiekunów prawnych pacjentów.
 2. §. 2 [Postanowienia ogólne]
  1. Pacjent, który zamierza odbyć sesję w komorze hiperbarycznej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Oświadczeniem pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta, a w przypadku zaakceptowania ich treści złożenia własnoręcznego podpisu.
  2. Sesje w komorze hiperbarycznej są przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.
  3. Terapii mogą być poddawane osoby, które podpisały Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  4. Przed sesją pacjentowi lub innej zainteresowanej osobie przekazywane są informacje dotyczące: rodzaju komory hiperbarycznej, zastosowanego stężenia tlenu, ilości zabiegów, poziomu ciśnienia w komorze, wydajności koncentratora tlenu.
  5. Przed rozpoczęciem sesji w komorze, pacjent zostaje szczegółowo zapoznany ze stosowanymi procedurami.
 3. §. 3 [Przygotowanie do sesji]
  1. Pacjent, zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na sesję.
  2. Wyznaczona godzina jest czasem rozpoczęcia sesji w komorze hiperbarycznej.
  3. Pacjent powinien stawić się na dziesięć minut przed planowanym rozpoczęciem, w celu przygotowania się do sesji.
  4. Ewentualne spóźnienie skraca czas trwania sesji o czas spóźnienia i nie skutkuje zwrotem lub zmniejszeniem opłaty.
  5. Jeżeli pacjent nie może dotrzeć na umówioną sesję, powinien poinformować o tym telefonicznie recepcję Hotelu Aquarius w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 7.
  6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w pkt..5 powyżej, opłata za niewykorzystaną sesję zostanie naliczona przy sesji kolejnej.
  7. Wykupione pakiety zabiegów można wykorzystać w ciągu określonej liczby dni zależnej od wykupionego pakietu, informacje można uzyskać w recepcji
 4. §. 4 [Kontrola lekarska]
  1. Pacjent/opiekun prawny pacjenta zapoznaje się szczegółowo z treścią Regulaminu i Oświadczenia.
  2. Jeżeli stan zdrowia osoby korzystającej z komory, w czasie trwania terapii tlenowej, ulegnie nieoczekiwanej zmianie, wskazana jest kontrola lekarska.
 5. §. 5 [Substancje i przedmioty zakazane]
  1. Przed sesją w komorze nie wolno stosować perfum, kosmetyków, kremów i lakierów do włosów.
  2. Opatrunki na zmiany skórne i rany, zastosowane w dniu sesji, nie powinny zawierać w swoim składzie preparatów na bazie tłuszczów (np. kremu, wazeliny, tłuszczu).
 6. §. 6 [Strój podczas sesji]
  Podczas sesji pacjent jest zobowiązany do przebywania w komorze tylko w bawełnianej odzieży.
 7. §. 7 [Spożywanie alkoholu/tytoniu/ciężkostrawnych potraw]
  Przed sesją nie należy:
  – 12 godzin przed wizytą w komorze spożywać alkoholu,
  – 2 godzin wcześniej palić papierosów oraz spożywać ciężkostrawnych potraw.
 8. §. 8 [Spożywanie wody / przedmioty zakazane]
  1. Podczas sesji w komorze pacjent powinien mieć przy sobie w plastikowej butelce wodę mineralną. Jej spożywanie ma na celu łagodne wyrównywanie ciśnienia.
  2. Do komory nie wolno wnosić: substancji łatwopalnych, urządzeń elektronicznych, gazet i czasopism ze świeżym drukiem.
 9. § 9. [Zgłaszanie zmian stanu zdrowia / podjętego leczenia / wystąpienia nowych okoliczności]
  1. Jeżeli w trakcie trwania terapii w komorze stan zdrowia pacjenta ulegnie zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie personelu.
  2. Ponadto podczas trwania cyklu pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia personelu o podjętym leczeniu/terapii w celu konsultacji czy odbycie kolejnych sesji jest możliwe.
 10. §. 10 [Zniszczenie komory]
  1. Zabronione jest samodzielne otwieranie komory w trakcie sesji oraz odkręcanie zaworu bezpieczeństwa bez powodu, wykonywania czynności powodujących rozszczelnienie komory.
  2. Niezastosowanie się do wskazań podanych w regulaminie może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta i/lub zniszczenie komory.
  3. Zniszczenie komory hiperbarycznej wskutek niewłaściwego zachowania pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta w czasie trwania terapii skutkuje poniesieniem przez Pacjenta lub opiekuna prawnego kosztów przywrócenia komory do stanu, w jakim znajdowała się przed wyżej opisanym zniszczeniem.
 11. §. 11 [Postanowienia końcowe]
  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest dla pacjenta niezrozumiałe, powinien on zgłosić ten fakt personelowi w celu przeanalizowania i wyjaśnienia treści odpowiednich zapisów.
  2. Regulamin korzystania z komory hiperbarycznej jest regulaminem uzupełniającym do ogólnego Regulaminu Kompleksu wellness & spa z którym obowiązuje łącznie.

REGULAMIN KIDS CLUBU

 • Rodzice/opiekunowie pozostawiający dziecko zostawiają dziecko na własną odpowiedzialność oraz zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia.
 • Dziecko przychodzi do Kids Clubu tylko pod opieka osoby pełnoletniej.
 • Dzieci zdrowe nie wymagające specjalnej opieki powyżej 7-go roku życia mogą zostać bez opiekunów, na własną odpowiedzialność.
 • Z toalet dzieci korzystają pod nadzorem swojego opiekuna.
 • Kids Club przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat.
 • Opiekun dziecka zobowiązany jest do dopilnowania, aby Dziecko nie posiadało
  w kieszeniach przedmiotów ostrych, niebezpiecznych, lub by nie nosiło, na sobie zegarków, łańcuszków oraz innych elementów stroju które mogłyby ulec zniszczeniu podczas zabawy, lub zbyt niebezpieczne dla innych dzieci (dotyczy także własnych zabawek).
 • Dzieci noszące okulary na czas zabawy powinny je przekazać swoim opiekunom.
 • Posiłki można spożywać tylko w restauracji hotelowej, nie należy wnosić własnego pożywienia.
 • W Kids Clubie dzieci powinny pozostawać w skarpetkach lub rajstopkach.
 • Każdy opiekun dziecka winien jest zwrócić uwagę; aby dziecko z urządzeń korzystało zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logiką.
 • Zabrania się:
  ➔ wchodzenia na konstrukcje służące do zabawy,
  ➔ popychania i bicia innych uczestników zabawy,
  ➔ rzucania zabawkami lub innymi rzeczami znajdującymi się w sali zabaw,
  ➔ wynoszenia z Kids Clubu jakichkolwiek elementów jej wyposażenia.
 • Za zniszczenie majątku Kids Clubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania, przez osoby korzystające Kids Clubu dla dzieci, ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa opiekuna.
 • Hotel nie odpowiada za urazy, które powstały w wyniku nieprawidłowego używania urządzeń lub niezgodnego z przeznaczeniem i funkcją używania urządzeń stanowiących wyposażenie sali zabaw
 • Wejście do Kids Clubu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego regulaminem oraz jego akceptacją.
 • Po skończonej zabawie dzieci lub ich rodzice/opiekunowie powinni odłożyć zabawki na wskazane miejsce.
 • Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie Kids Clubu jest zainstalowany monitoring.
 • Nagrania mogą być udostępnione wyłącznie rodzicom/opiekunom w sytuacjach uzasadnionych, a zwłaszcza w przypadku wypadku lub powstania szkody.
blank

Niezapomniane Andrzejki w Toruniu! Zarezerwuj miejsce na najlepszej imprezie tego roku.

Baw się przy muzyce DJ’a i saksofonisty, jedz pyszne dania naszego Szefa Kuchni i delektuj się drinkami na bazie Toruńskich Wódek Gatunkowych.